Informatie

Een SKK team bestaat uit:

  • Skûtsje
  • Teamcaptain
  • Schipper
  • Maat
  • Bemanningsleden

Elk teamlid dient de voorwaarden gelezen te hebben en zich hieraan te houden. Na inschrijving gaan alle teamleden automatisch akkoord met de voorwaarden.

Deelnemersgeld

Het deelnemersgeld zal tussen de €20 en €35 liggen en dekt de volgende kosten:

  • Openingsborrel op vrijdag
  • Wedstrijd op zaterdag en zondag
  • Havengelden
  • Avondeten op zaterdag
  • Feest op zaterdag

Het deelnemersgeld zal worden vastgesteld nadat het totaal aantal deelnemers bekend is. Ieder bemanningslid moet het deelnemersgeld voor het SKK betalen (schipper, maat en deelnemer). De penningmeester van de U.S. Histos zal na afloop van het SKK een factuursturen naar de schipper of teamcaptain om het verschuldigde bedrag te innen.

Let op: Het deelnemersgeld dekt niet de huur van het skûtsje.

Aansprakelijkheid

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van €1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan. Daarnaast dient elk meevarend schip de materiaal voorwaarden van het IFKS te hanteren.

Het SKK noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden.