Organisatie

De organisatie van het Skûtsje Kortebaan Kampioenschap is in handen van een aantal leden van de U.S. Histos. Een aparte commissie is in leven geroepen om de organisatie op zich te nemen: De SK-CO. Deze commissie bestaat uit:

Luut van Gent – Voorzitter

Dionie van Dijk – Vicevoorzitter

Charlotte van der Grift – Penningmeester

Jouke Boersma

Gosse Berg

Anne van Dam

Lene de Heus

Lena Leemhuis

Jan Veenhof

Aart van Gent

Jasper Bout

 Heb jij een vraag voor ons? Mail naar: skkhistos@gmail.com